درب بازکن هوشمند دوریمو

زمان انتشار : 2705 روز قبل

پس از تولید برد و دستگاه gsm modem در بهمن 95 سومین قطعه الکترونیکی نیز وارد بازار شد .دوریمو،دستگاهی که قابلیت کنترل هر وسیله ای که دارای ریموت میباشد را از طریق اپلیکیشن موبایل به اشخاص را داراست...

این اپلیکیشن از طریق دستگاهی که در نزدیکیه جعبه فرمان درب های ریموتی وصل میشود سیگنال آن درب را شبیه سازی کرده و از طریق wifi با اپلیکیشن روی گوشی ارتباط ایجاد میکند . از آن پس درب هم از طریق ریموت هم از طریق اپلیکیشن موبایل قابل کنترل میباشد.