تولید برد اسکوتر برقی

زمان انتشار : 2763 روز قبل

پس از اضافه شدن واحد الکترونیک به شرکت ، در تاریخ آبان ماه سال 95 اولین تولید شرکت در زمینه ی قطعات الکترونیکی به بار نشست و پس از تست های مکرر به گفته ی بسیاری از وارد کنندگان این محصول قویترین و باکیفیت ترین برد های این دستگاه ها را تولید کرده باشیم تا اولین شرکتی نامیده شویم که توانسته با استفاده از دانش داخلی رقیبی قدرتمند برای شرکت های خارجی در این زمینه باشیم .