تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

نلفن : 7 -22871462 - 009821
نلفن : 80 -26402376 - 009821
نلفن : 66 -26402362 - 009821
فکس : 22276632-009821
ایمیل : mehrafrazasiasms@gmail.com
آدرس :تهران، خیابان میرداماد، نبش کوچه آزیتا، ساختمان کامیار، طبفه دوم، واحد 12